"allow money" — Słownik kolokacji angielskich

allow money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól pieniądzom
  1. allow czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Leverage allows money to be created out of thin air.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo