"allow companies" — Słownik kolokacji angielskich

allow companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: allow the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól spółkom
  1. allow czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That would allow the company to clear the way for new top management.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo