"allegorical image" — Słownik kolokacji angielskich

allegorical image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alegoryczny obraz
  1. allegorical przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Early Christian art used symbolic and allegorical images mainly, partly no doubt to avoid drawing attention during the persecution of early Christians in the Roman Empire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo