ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"album sales" — Słownik kolokacji angielskich

album sales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiermasze albumu
  1. album rzeczownik + sales rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their album sales from 1978 to the present are more than 60 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo