"album Time" — Słownik kolokacji angielskich

album Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): album Czas
  1. album rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The group's third album Time and Chance was released in November 1993.

    Podobne kolokacje: