"air passage" — Słownik kolokacji angielskich

air passage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tunel powietrzny
  1. air rzeczownik + passage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sleeping with too many pillows can stretch and narrow the air passage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo