"aim at women" — Słownik kolokacji angielskich

aim at women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cel u kobiet
  1. aim czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She is the author of over 21 books mainly aimed at Christian women.

    Podobne kolokacje: