"agreement to buy" — Słownik kolokacji angielskich

agreement to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgoda na kupienie
  1. buy czasownik + agreement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As such, the agreement to buy Midway could have threatened to unravel the financial package.

    Podobne kolokacje:

podobne do "agreement to buy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "agreement to buy" po angielsku

rzeczownik
buy back agreement = umowa odkupu (np. swoich własnych akcji od akcjonariuszy)

powered by  eTutor logo