"aggressively look" — Słownik kolokacji angielskich

aggressively look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywnie popatrz
  1. look czasownik + aggressively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Whatever the case, Liston came into the fourth round aggressively looking to put away the challenger.

    Podobne kolokacje: