"age-appropriate way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiek-odpowiedni droga
  1. age-appropriate przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We try to compensate for missed experiences and help them behave in age-appropriate ways.

    Podobne kolokacje:

podobne do "age-appropriate way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "age-appropriate way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik