"agate eye" — Słownik kolokacji angielskich

agate eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko agatowe
  1. Agate rzeczownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How was it she had never noticed before that his agate eyes were equipped with lids, like those of a man?

    Podobne kolokacje: