"agar plate" — Słownik kolokacji angielskich

agar plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talerz agaru
  1. agar rzeczownik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The bacteria are spread on an agar plate with a small amount of histidine.

    Podobne kolokacje: