"against a woman" — Słownik kolokacji angielskich

against a woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: against women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko kobiecie
  1. against przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some men were against women having a work life outside of their children.

    Podobne kolokacje: