"after picture" — Słownik kolokacji angielskich

after picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za obrazem
  1. after przyimek + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    More than 20 photographers stood on the thick red carpet and took picture after picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo