"after one's book" — Słownik kolokacji angielskich

after one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: after the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potem czyjś książka
  1. after przyimek + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After the first book, the three authors each continued the series on their own.

    Podobne kolokacje: