"after officials" — Słownik kolokacji angielskich

after officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za urzędnikami
  1. after przyimek + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "There seems to be a pattern of the Justice Department going after black elected officials and then failing to win convictions."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo