"after book" — Słownik kolokacji angielskich

after book kolokacja
Popularniejsza odmiana: after the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za książką
  1. after przyimek + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the first book, the three authors each continued the series on their own.

    Podobne kolokacje: