"affiliated entity" — Słownik kolokacji angielskich

affiliated entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stowarzyszona jednostka
  1. affiliated przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This can create great uncertainty about the financial underpinnings of public companies, since big Japanese companies often informally guarantee the debt of affiliated entities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo