"affect several women" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: affect women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłyń na kilka kobiet
  1. affect czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And why does it seem to affect women more than men?

    Podobne kolokacje: