BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"affair causes" — Słownik kolokacji angielskich

affair causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawa powoduje
  1. affair rzeczownik + cause czasownik
    Luźna kolokacja

    David wondered what difficulty that love affair had caused this pretty young woman in such a time and place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo