"adverse response" — Słownik kolokacji angielskich

adverse response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niekorzystna odpowiedź
  1. adverse przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Antibodies indicate the materials which have already caused an adverse response within the patient.

powered by  eTutor logo