"advantageous deal" — Słownik kolokacji angielskich

advantageous deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korzystna umowa
  1. advantageous przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the absence of transaction costs, both stations would strike a mutually advantageous deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo