"advance for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postęp przez czas
  1. advance czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    This changed in 1971 when they advanced for the first time to the 1.

    Podobne kolokacje:

podobne do "advance for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "advance for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik