"adulterous woman" — Słownik kolokacji angielskich

adulterous woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudzołożna kobieta
  1. adulterous przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also says adulterous women should be whipped.

    Podobne kolokacje: