"adult woman" — Słownik kolokacji angielskich

adult woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osoba dorosła kobieta
  1. adult przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Two hundred million miles away there was a planet with three billion adult women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo