ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"admissions official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstępy oficjalny
  1. admission rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, admissions officials and college counselors say growth of the practice has given rise to more complex problems.

powered by  eTutor logo