Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"admire one's skill" — Słownik kolokacji angielskich

admire one's skill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziwiać czyjś biegłość
  1. admire czasownik + skill rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In a way each admired the other's skill at living, while enjoying the odd false step.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo