"admire around" — Słownik kolokacji angielskich

admire around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziwiaj wokół
  1. admire czasownik + around przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Not only the icthyophile, but the garden lover as well, will find much to admire around Wilmington.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo