"admirable woman" — Słownik kolokacji angielskich

admirable woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): godna podziwu kobieta
  1. admirable przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a way she is an admirable woman, so many would have squandered what she has.

    Podobne kolokacje: