"adequate way" — Słownik kolokacji angielskich

adequate way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednia droga
  1. adequate przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I wish there was some adequate way of thanking you.

    Podobne kolokacje: