"additional funding" — Słownik kolokacji angielskich

additional funding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowe finansowanie
  1. additional przymiotnik + funding rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Additional funding will be available at the start of 2011.

powered by  eTutor logo