"add cream" — Słownik kolokacji angielskich

add cream kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj śmietankę
  1. add czasownik + cream rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Add cream and again reduce by a third, about 5 minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo