"actual picture" — Słownik kolokacji angielskich

actual picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywisty obraz
  1. actual przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The actual picture only constitutes 576 lines; in terms of digital television this is equivalent to 576i.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo