"actual news" — Słownik kolokacji angielskich

actual news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywiste wiadomości
  1. actual przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He studied the front page story that Nicky had substituted for actual news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo