ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"actual money" — Słownik kolokacji angielskich

actual money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywiste pieniądze
  1. actual przymiotnik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In certain airports, it was, indeed, worth actual money to cut to the front of the line.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo