"activity book" — Słownik kolokacji angielskich

activity book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka działalności
  1. activity rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An activity book for children also accompanied the series.

    Podobne kolokacje: