BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"achieve participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnij udział
  1. achieve czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Achieving full societal inclusion and participation of people with intellectual and developmental disabilities.

powered by  eTutor logo