ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"achieve celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

achieve celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnij sławę
  1. achieve czasownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Both families won multi-million-dollar awards from the hospital where the switch occurred, and achieved celebrity of sorts in a 1991 television movie.

    Podobne kolokacje: