"achieve an image" — Słownik kolokacji angielskich

achieve an image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrealizuj wizerunek
  1. achieve czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the Second Empire the cantinière achieved a popular, if romanticised, image as a virtual icon of the French military.

    Podobne kolokacje: