"accuse at the time" — Słownik kolokacji angielskich

accuse at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oskarż wtedy
  1. accuse czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thomas Nashe was also accused at the time of having written it.

    Podobne kolokacje: