"account states" — Słownik kolokacji angielskich

account states kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stany konta
  1. account rzeczownik + state czasownik
    Zwykła kolokacja

    Other accounts state that the number dead is 39, including school children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo