"account of one's role" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto z czyjś rola
  1. role rzeczownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Judging from the same record, his characterization of Mrs. Clinton's account of her role in the matter also seems on the mark.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo