"account of one's relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto z czyjś stosunki
  1. relationship rzeczownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Under the circumstances it may be thought that no account I give of our relationship can be wholly objective.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo