ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"account of one's journey" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto z czyjś podróż
  1. journey rzeczownik + account rzeczownik
    Silna kolokacja

    Thanks to the many letters Jackson wrote to his wife, we have a detailed account of his journey.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo