ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"account of one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto z czyjś kariera
  1. career rzeczownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Chapter 25 has an account of Cunliffe's career based on her presidential address.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo