"account mentions" — Słownik kolokacji angielskich

account mentions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzmianki konta
  1. account rzeczownik + mention czasownik
    Luźna kolokacja

    The agency's account of the incident does not mention that goal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo