"account is preserved" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto zachowa się
  1. preserve czasownik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of the family remaining in County Limerick after the 13th century unfortunately little account is preserved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo