"account gives" — Słownik kolokacji angielskich

account gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto sprawia
  1. account rzeczownik + give czasownik
    Silna kolokacja

    Various accounts give the year of his birth as 1911, 1917 or 1918.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo