"account explains" — Słownik kolokacji angielskich

account explains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto wyjaśnia
  1. account rzeczownik + explain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By saying that the account explains considered judgements we mean the following.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo