"account asserts" — Słownik kolokacji angielskich

account asserts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto twierdzi
  1. account rzeczownik + assert czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A now-discredited account by William Stukeley asserts that Stonehenge was built by druids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo